Baie dankie dat u die werk van die Afrika Evangeliese Bond ondersteun deur middel van u donasie!

Hou ook aan om vir ons te bid!

Klier hier om terug te gaan na die vorige bladsy.