GEBED WAT TEL 

Die private plek van gebed – “gaan in jou binnekamer en sluit jou deur.”
Die binnekamer praat van my mondering. Natuurlik kan ‘n mens enige plek bid. Al wat Jesus hier gesê het, was dat die gebed wat tel, nie deur publisiteit, professionalisme, hoogmoed of skyn besoedel mag word nie. Dit het met ‘n verhouding te doen, “Onse Vader”. Dit is verhewe, hemelse werk. Ongereddes en vleeslike Christene kan nie bid nie. Watchman Nee sê: “… om die wil van God in gebed te wete te kom, eis nie soseer die regte metode nie, maar ‘n hart wat reg is.” In die binnekamer is ons deurskynend, daar is ons “ … oop en bloot voor Hom met wie ons te doen het.” (Heb. 4:13). Daar is ek presies wie ek is. Daar tel alleenlik opregtheid en reinheid. Die binnekamer praat van motivering. ‘n Christen sal net die binnekamer ingaan as hy genoeg gemotiveer is. Daar was ‘n advertensie oor die radio en televisie wat eindig met die sterkste rede om ‘n spesifieke produk te koop: “Ek wil dit hê omdat ek dit wil hê.” Die binnekamer daarenteen, is dat ek nie daarsonder in my lewe kan klaarkom nie. Die grootste vyand van gebed is nie die gebrek aan tyd nie, maar gebrek aan motivering.
Die binnekamer praat van medewerking. Een van die swaarste dinge in verband met gebed is om die deur van die binnekamer toe te hou. CH Spurgeon, die groot prediker, het die gewoonte gehad om elke Saterdagaand in sy studeerkamer te bly en ongehinderd te bid en op die Here te wag vir die Sondag se dienste. By een geleentheid het sy dienskneg hom kom steur met die boodskap dat daar iemand was wat aandring om Spurgeon te sien. Die persoon was ook ‘n dienskneg van die Here. Spurgeon, wat die binnekamer bo alles geplaas het, het sy dienskneg teruggestuur met die woorde: “Sê vir hom, ek is besig met die Meester self en kan nie nou sy dienskneg te woord staan nie.”

Die resultaat van gebed – “… sal jou in die openbaar vergelde” (Matt 6:6)
Job vra, “Wat is die Almagtige dat ons Hom soudien? En wat baat dit ons dat ons biddend by Hom aandring?” (Job 21:15). Daar is drie produkte wat gebed voortbring:
Geestelike Volwassenheid:
 Die woord “openbaar” in die oorspronklike taal, is ‘n duideliker gedagte van ‘n openbaring. In Exodus 34:29 lees ons dat Moses se gesig geblink het, omdat hy in gemeenskap met God verkeer het – “En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is” (2 Kor. 3:18). ‘n Openbaring van God laat geen mens onveranderd nie.
 My houding, gesindhede, reaksies en lewe sal getuig van my gebedslewe, of die gebrek daaraan.
Gemoedsrus:
In dié verband sê Jesus dat daar geen rede is om oor die lewe, besittings, noodsaaklikhede en die toekoms te bekommer nie.
Gemeenskap met God in gebed bring ‘n kalmte, ‘n vertroue en ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Paulus in die storm, kon die ander moed in praat omdat ‘n engel van God in daardie nag in gebed aan hom verskyn het (Hand 27:22-25).
Bruikbaarheid:
Die woord “vergelde” beteken gee of teruggee. Hy vergeld ons deurdat Hy ons gebede verhoor. Hoe min kan ons vir die heil van siele doen, of hulle omstandighede verander. Hoe
véél kan God vir hulle deur ons doen! Die wat reg bid, leef reg. Die wat goed bid, werk goed en die wat die meeste bid, bereik die meeste. Gebed wat tel, is nie ‘n oppervlakkige uiting van woorde nie, maar ‘n innerlike verlange van die hart.