Africa Evangelistic Band

"But seek ye first the kingdom of God"

Page 2 of 2

Put off…

Dear prayer supporters

Mr. Johan de Bruin (Chairperson and General Superintendent of the AEB) writes as follows:
“Mrs. Dalene Waterson retired after 46½ years of faithful service in the AEB. She performed her duties as Treasurer with distinction as well as facing last year alone in Head Office after her husband’s death, Mr. Keith Waterson. We as Board are grateful to Mrs. Waterson for her devotion and continued prayers for the work of the AEB. We wish her a blessed retirement where she will settle in Pretoria at the end of 2018.

Mr. and Mrs. Frans Gericke will head the Head Office with effect from 2019 and the Head Office will then be operated from Pretoria and no longer from Parow in the Western Cape. “

New Head Office contact details effective 1 January 2019:

Email:
aebhoofkantoor@gmail.com

Home and contact address:
447A Sappers Contour, Lynnwood, Pretoria

Postal address:
Postnet Suite #251, Private Bag X025, Lynnwoodrif, 0040

Telephone (Home and Work):
012 348 1845

Sell nr:
Mnr. Frans Gericke
082 359 1557

The banking details will stay the same:
Banking details:
AEB Gen/Sec
ABSA Bank
Account Nº: 390184034
Branch Nº: 632-005

Another valuable message from Keith Waterson:
Colossians 3: 8: “But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.”

HOW?
1a) God saves by his Holy Spirit of a bad temper
– it has been proven time and again – some at salvation, others at sanctification.
Depravity – a part of the old man – fruit of indwelling sin. Then it’s not just a natural emotion – it’s something out of control.
1b) The ability to be angry is a God-given emotion. God gets angry. We were created after his image. “Be ye angry, and sin not.”
1c) Do not deny anger. You cannot just let it disappear. It will not leave by itself. If I keep it bottled up inside, it will causes head / body pains, criticism, impatience and even depression.
1d) Do not suppress it. You cherish a grudge and you enjoy it. Self-pity, un-forgiveness. It has the same effect. Head aches, pains, criticism, short temper.
1e) Do not seek substitutes. Circumstances, pastor, employer make you angry and you take it out on your wife or children. Why are you in such a foul mood? Do not try to express it any other way – like shouting, “letting off steam”. It is not a biblical way.

WHAT IS GOD’S WAY THEN?

Psalm 37: 7 has the Bible’s recipe – Bible psychology:
“Rest in the Lord“
“wait patiently for him”
“fret not thyself “

Rest in the Lord
Get quiet. Tell the Lord that you are angry or angry now. Ask yourself: Why am I angry? What is the cause? Is it right to get angry in this situation? Is this fair and permissible anger? Are my own selfish desires disgusting? Do I want to manipulate someone? Do I want to get revenge on someone? We must acknowledge wrath before we can put it off. We must be silent before the Lord before we act. Is my anger against a targeted person or an act?
“Being angered is not the starter pistol at the beginning of the race, it is a red light meant for us to come to a standstill and take measure.”

“Rest in the Lord”
Wait patiently for him
It’s so wonderful that I can expect God in any situation. Can I look at the situation differently – this time with God’s eyes? Will others and God regard my actions as selfishness, trifle? How would it look if someone else reacted like that?
Expect HIM – do not keep thinking about it and do it around the clock. Expect the Lord. Discuss it with the Lord and regard it as completed.
Expect him – handle the matter so that you or others do not get hurt by dwelling on it. Expect his help.

Fret not thyself
He does not say: do not feel angry – but do not be angry. To feel angry is not sin.
Galatians 5 – works of the flesh – “anger”. Fruit of the Spirit – all the opposite – long suffering, kindness, meekness.
Make an effort to allow the Holy Spirit to control you.

Proverbs 14:29: “He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.”

Proverbs 15:18: “A wrathful man stirreth up strife: but he that is slow to anger appeaseth strife.”

Proverbs 16:32: “He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.” Do not be warthful.

Mrs. Grobler – Hebron: “Do not get upset and tense. You will not be able to live holy.”
Ds Gert van Rensburg: “Did you hear that?” To feel angry is not sin. To be angry is.

There are crises. In the crisis I have to make choices. In my choice, I have to “take up your cross”.

Be silent before the Lord – Expect Him – Don’t be wrathful.

WEES SAAM MET ONS BLY — Lukas 15:6, 7

Wes-Kaap: “Ek glo dat die pas afgelope konferensie op Amana ‘n onuitwisbare indruk op die konferensiegangers gemaak het wat beslis ‘n rooiletter datum en defnitiewe keerpunt op meer as een persoon se geestelike kalender is. Saterdagmiddag het ds Johan Bothma oor die volheid van die Heilige Gees gepreek en na die diens ‘n uitnodiging gemaak. Ons was so bewus van die teenwoordigheid van die Here in die atmosfeer dat dit maklik was om ons voor die Here te verootmoedig. Veertien mense het vorentoe gegaan waarna ‘n Goddelike tyd van gebed gevolg het waartydens ons in gebrokenheid ons behoefte aan God bekend kon maak.”

Noord-Gauteng: “Die konferensie op Samekoms was uiters geseënd gewees. Dit was lanklaas dat ek konferensiegangers so opgewonde gesien het en hoor praat het. Ek eer die Here dat Hy Ds. Jannie op so ‘n wyse kom gebruik het.” Jeugkamp Samekoms: “Ek kon die eerste aand saam met ‘n jongmeisie bid vir redding… hoe ernstig sy was weet ek nie, maar die Here ken die harte. Die woensdag het ek die voorreg gehad om met ‘n ander jongmeisie te bid vir redding. Sy het die vorige dag met my gepraat en gesê sy is nie bereid om alles aan die Here oor te gee nie en sy vrees dat sy na twee weke net weer dieselfde sal wees. Die aand het Taylor gevra wie bereid is om die Here met alles te volg. Sy het bly sit. Maar na die tyd het sy haastig kamer toe gegaan. Toe ek so rukkie later na haar kamer toe gaan, vind ek haar daar in trane. Nadat ek ‘n kort rukkie met haar begin praat het, het sy uit haar eie net begin bid. Daar het sy so opreg alles aan die Here oorgegee. Sy het ook die Here gevra om haar staande te hou. Ek kan waarlik sê dit was antwoord op gebed. Die Here het in haar hart kom werk en haar bereid gemaak om alles aan Hom oor te gee.” Ons dank die Here vir dit wat Hy kom doen het en gee Hom al die eer.”

Noord-Wes: “Tydens die Lentekonferensie kon ons net bewus raak van die Here se teenwoordigheid in ons midde en met die laaste diens was daar ‘n groot deurbraak in harte van die mense. Alle eer aan Jesus. Wat regtig ‘n riem onder die hart was is hoeveel mense op die kampterein oorgebly het en middae het dag- besoekers gerus om volgende diens by te woon.”

VIR U VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Nationale AEB Konferensie: 12-16 Des 2018 ( naby Winburg in die Vrystaat)
Raadsvergaderings: 6-7 Des 2018 Pelgrimdienste: 8-11 Des 2018 Konferensie: 12-16 Des 2018 Sprekers: Mnr K Daniel en Dr K Geldenhuys

 • 30 Okt: Piet Retief Jeugdiens
 • 4 Nov: Parow Maandelikse Diens – Glenvar
 • 4 Nov: P.E. Maandelikse Diens
 • 7–23 Nov: Besoeke in Parys, Potchefstroom en Lichtenburg.
 • 9 – 11 Nov: Uitreik op Laingsburg.
 • 12 – 16 Nov: Uitreik op Sutherland.
 • 24 November: Glenvar Diplomadiens — Ds Richard Verreyne
 • 24 Nov: Hebron jaareind afsluiting — Oos-Kaap
 • Mnr K Daniel in Amerika:
  2-4 November: Wisconsin
  9-17 November: Manhattan, New York.

Met dank teenoor ons getroue Hemelse Vader en die gewers, erken ons die volgende naamlose donasies: 12/07: R300; 3/09: R4000; 29/09: R500. XYZ: 2/07: R200; 31/08: R250; 2/10: R200. HJC: 4/07: R1100, R200; 26/07:R400; 1/08: R1000, R200; 31/08: R350; 5/09: R1100, R200; 1/10: R1325, R200.

Namens die AEB wens ons u ‘n Christus-gevulde Kersgety en geseënde Nuwe Jaar toe.

Mag u “EmmÁnnuel, God met ons” in 2019 ervaar.

AEB HOOFKANTOOR

Prayer that counts

The private place of prayer – “go into your inner room and close your door.”
The inner room speaks of my mounting. Of course, one can pray anywhere. All that Jesus said here was that the prayer that counts must not be polluted by publicity, professionalism, pride or shine. It has to do with a relationship, “Our Father”. It is exalted, heavenly work. Unsaved and carnal Christians cannot pray. Watchman No says: “… to know the will of God in prayer does not so much demand the right method, but a heart that is right.” In the inner room we are translucent, there we are “… open and bare before Him with whom we are dealing.” (Heb. 4:13). There I am exactly who I am. Only sincerity and purity count. The interior room speaks to motivation. A Christian will only enter the inner room if he is sufficiently motivated. There was an advertisement on radio and television that ended with the strongest reason to buy a specific product: “I want it because I want it.” The interior room, on the other hand, is that I cannot do without it in my life. The greatest enemy of prayer is not the lack of time, but the lack of motivation.
The inner room speaks of collaboration. One of the hardest things about prayer is to keep the door open. CH Spurgeon, the great preacher, had the habit of staying in his study every Saturday night, praying unobtrusively and waiting on the Lord for Sunday services. On one occasion his servant came to interrupt him with the message that there was someone demanding to see Spurgeon. The person was also a servant of the Lord. Spurgeon, who placed the inner room above everything, sent his servant back with the words: “Tell him, I am busy with the Master Himself and cannot now speak to His servant.”

The result of prayer – “… will repay you in public” (Matt. 6: 6).
Job asks, “What is the Almighty that we do to Him? And what good is it that we pray to Him in prayer? ” (Job 21:15). There are three products that produce prayer:
Spiritual Maturity:
The word “reveal” in the original language is a clearer idea of ​​a revelation. In Exodus 34:29 we read that Moses’ face shone because he was in communion with God – “And while we all look upon the face of the Lord with uncovered face, as in a mirror, we are transformed into the same. image, from glory to glory, as by the Lord who is the Spirit ”(2 Cor. 3:18). A revelation of God leaves no man unchanged. My attitude, attitudes, reactions and life will testify to my prayer life, or lack thereof.
Peace of mind:
In this regard, Jesus says that there is no reason to worry about life, possessions, necessities and the future. Communion with God in prayer brings a calm, a confidence and a peace that transcends all understanding. Paul, in the storm, was able to give courage to another because an angel of God appeared to him in prayer that night (Acts 27: 22-25).
Usability:
The word “recompense” means give or return. He repays us by answering our prayers. How little can we do for the salvation of souls, or change their circumstances. How much can God do for them through us! Those who pray right live right. Those who pray well work well and those who pray most achieve the most. Prayer that counts is not a superficial expression of words, but an inner yearning of the heart.

Rejoice with us!

Namibia:
Otjiwarongo Pentecost:
The Pentecostal services at the Dutch Reformed Church were particularly blessed. We were able to talk to people spiritually many times after the events and see how the services had an impact on the community.

Tsumeb Pentecost:
As every year, the Tsumeb outreach was overloaded with opportunities. We were able to share the gospel with 7173 souls during these few days in Tsumeb.

Glenvar
Namibia tour:
The Lord has blessed the services and worked in hearts. At the last service a few people could pray for various spiritual needs and one young couple testified to me that the Lord had definitely done something for them. There were also events at businesses, schools, old age homes and other places where the Lord’s Word went out.
Vacation Bible Club:
Between 30 and 40 children attended the club every day. There, too, boys opened their hearts to the Lord.
A testimony from a person who attended the events: “In words I cannot thank you enough for bringing the message and I also want to say thank you for coming to our village. We need it so much. ”

Northern Cape
Springbok: There was a boy at the youth camp who recently lost his father to death. On Saturday we noticed the boy was in tears. He misses his father. That night, one of the pilgrims could pray with that young man, where he received forgiveness for his sins through the precious blood of Jesus Christ, and he could also have forgiven his father for the things his father had done to him.

Western Cape
Stellenbosch street work:
Together with Glenvar’s men’s students, this outreach once again yielded some highlights for all of us. I will never forget the two students of Stellenbosch, deeply aware of their soul distress, who, during separate incidents, asked me to
not to pray them. Then it becomes sacred ground under the plane trees in Victoria Street because of God’s presence.

Eastern Cape
Conference:
From the first message, which had the theme: “Dust Then!” the Lord spoke to us. During the witness service, people spontaneously testified what the Lord had done for them during the conference.
Youth Camp:
The Lord surprised us with 17 young people. In closing, there were 36 people and we honor the Lord that He just came to strengthen our faith again. The testimonies we received from the youth camp are so wonderful, the kids can’t wait and are so excited for another camp.

North Gauteng
Middelburg outreach:
There is great gratitude in our hearts to our Heavenly
Father for the blessed outreach in Middelburg for the past 8 days. We had wonderful open doors to preach the gospel.
Here are some testimonies:
Tony Spies: The message was about why Jesus died on the cross. A boy made jokes all the time and caught people’s attention. When I finished, the boy realized he was in sin. I talked to him about getting to God. He realized a sin and we could pray with him for salvation.
Marézelle Waterson: During the business openings we were able to experience that the people were really listening and grateful that we came to share with them and several businesses told us to please.
come again.

Orange River
We are pleased to testify of the Lord’s work in lives. our ability and / or efforts. A young man in the Upington Prison, who attended the Justification classes, writes: “Justification” has come to create a future for me with presenting and attending. I can say that I am a new creature in Christ! ” One morning North Orange girl came to me one morning
ran and asked, “Uncle, why does Uncle always preach to us with a story / game?” “Well,” I answer, “so that you can understand the Bible better.” She replied “Uncle, I don’t like church, but I like Uncle sermons, and understand it!”

North-West
Potchefstroom Campaign:
We had the wonderful privilege of being able to reach out to Glenvar Bible School in Potchefstroom. During the week we held services in conjunction with the Church of the Nazarene and concluded the series services with a performance of “Just One Tree”, the story of Gert du Plessis Lambrecht who met the Lord in the death cells. The performance was the highlight of the series for me. As the scene played out, one could truly perceive the presence of the Lord.

South Gauteng
Elsburg is a sad piece of earth. We had so many heartbreaking conversations today. A young girl who was in tears on the street after realizing that the Lord’s grace was great on her. Another young man was also in tears as he told us his story. The poor man is desperate and Jesus’ love has come close to him.

FOR YOUR CONTINUED PRAYER:
Glenvar Bible School:
Diploma Service – Saturday, June 23 at 3 p.m. Mr Joggie Swanepoel will bring the Word of the Lord.
Western Cape:
Vacation Bible School Velddrif: June 25 – 29.
Northwest:
VBS Potchefstroom 2 – 6 July
Boons outreach and services July 16 – 21
Mooi Nooi July 22-24
Namibia:
Windhoek Schools outreach July 9-20
Swakopmund outreach July 21 – 29
Walvis Bay outreach July 21 – 29
Botswana Farm Visitation August 2 – 13
Botswanna Children’s Camp August 3 – 5
Northern Cape :
VBS Kimberley 25 – 29 June
VBS Orania July 2 – 6

Newer posts »