Liewe Gebedsvriende

Ons eer die Here vir die wonderlike tye van seën die afgelope tyd tydens konferensies en uitreike op verskillende plekke in die land. Baie dankie vir u gebede en ondersteuning wat die hande van elke werker omhoog hou maar ook instaat stel om voort te gaan in die roeping waarmee God hulle geroep het.

“Goed is die Here vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here.” (Klaagl. 3:25,26)

Dit was die uur toe neerlaag onvermydelik geskyn het dat Josua in die gebed voor God alleen gestaan het, en die antwoord was ‘n glorieryke oorwinning oor die vyf konings. Dit was die ure toe Elia met God gemeenskap beoefen het wat vuur uit die hemel gebring het wat Agab oortuig het dat die Here God was. Dit was die ure wat Jona in die diep see in die maag van die groot vis met Hom deurgebring het, wat hom voorberei het om vir die mense van Nineve bekering te preek. Dit was die ure wat Daniël in die bo-kamer alleen met God deurgebring het wat hom ‘n vors onder mense gemaak het en hom ook in die leeukuil gered het. Dit was die ure wat die dissipels in die bo-vertrek op die Heer gewag het wat hulle in staat gestel het om met Pinkster drieduisend siele in die Koninkryk in te preek. Dit was die ure wat die apostel Paulus alleen in die gebed deurgebring het wat hom in staat gestel het om Felix te laat bewe en koning Agrippa te laat uitroep: “Jy beweeg my byna om ‘n Christen te word!” Dit was die ure wat Gladstone alleen in die gebed met God deurgebring het wat van hom die wyse en veilige leier van Engeland gemaak het. Dit was die ure wat Spurgeon alleen in die gebed vertoef het wat van hom die grootste prediker sedert die dae van Paulus gemaak het. – Chas E Cowman

“Die ware oorwinning in alle diens word vooraf in die geheim deur gebed behaal. Diens is die insameling van die resultate.”

Nuus uit die veld

Vrystaat:
Jeugkamp: Die Here het 20 kinders gestuur waarvan klomp uit kinderhuise kom en absoluut stukkend en gebroke is. Ons harte was so seer om te hoor wat met baie van die kinders gebeur het. Een seun was baie soekend en het omtrent met elke diens gereageer. Een van die werkers kon saam met hom bid en ons glo met ons hele hart dat die Here vir daardie jongman iets kom doen het. ‘n Ander meisie het teenoor ons as werkers oop gemaak en ons kon duidelik agtergekom het dat die meisie se sonde besig is om haar te pla. Sondagmiddag met middagete was ‘n baie moeilike tyd. Baie van die kinderhuis kinders was in trane, hulle wil nie terug gaan kinderhuise toe nie. Een jongman het gevra of hy nie maar by Mispa kan bly en ons terug kinderhuis toe gaan in sy plek nie.

Wes-Kaap:
Paaskonferensie: ‘n Hoogtepunt was ongetwyfeld Saterdagoggend se diens toe heelwat mense op die uitnodiging reageer het om vervul te word met die Heilige Gees. Ons kon na die tyd in die Gebedskamers saambid en die Here in die geloof daarvoor vertrou.
Rhodé het van die kinderdienste help aanbied en Saterdagaand die voorreg gehad om saam met ‘n dogtertjie te bid wat haar lewe vir die Here gegee het.

Namibië:
Paaskonferensie: Ek glo almal se hoogtepunt van die naweek was Saterdag middag. In die Namibië hitte het die Here ons so tasbaar kom besoek met Sy teenwoordigheid. Talle mense het na vore gekom met ‘n begeerte om opnuut die standaard van heiligheid te gaan uitleef. Ons loof die Here vir ‘n jongman vir wie ons baie gebid het, dat die Here ‘n groot werk kom doen in sy lewe dié naweek. Terwyl ons gewerk het en gedink het aan alles wat ons moes doen tydens die Paaskonferensie, het ek Saterdagoggend besef dat ek so besig was met my eie dinge en gedagtes dat ek nie die Here toegelaat het om met my te praat nie. Daardie aand daal die Heilige Gees neer en praat so duidelik met my. Ek kon my verootmoedig voor God en weer die Here vertrou om my opnuut te kom vul met Sy Gees. Net daardie een oomblik het die hele konferensie die moeite werd gemaak.

Oos-Kaap:
Dit was ‘n baie geseënde konferensie. Elke boodskap het soos ‘n skerp lig in ons harte geskyn, maar dit was Saterdagaand se boodskap, wat ‘n hele groep mense vorentoe gebring het. Baie was in trane toe hulle hul harte voor die Here uitstort.
Ons het 29-31 Maart ‘n Junior Jeugkamp gehad. Ons het regtig ń wonderlike naweek saam met hulle gehad. Oom Theunis het die woord so mooi op hulle vlak gebring daar is nie een wat kan sê hulle het dit nie duidelik verstaan. Ons was nie lank besig nie voordat ons agter gekom het dat baie van hulle uit baie moeilike huislike omstandighede kom. Ons bid gereeld nog vir al die kinders dat die Here die na-prediker van Sy Woord in hulle harte sal wees.

Noord-Kaap:
Ons het ‘n geseënde week van uitreike gehad by ‘n hoërskool. Ons het altesaam 39 klasse gehad. Daar was woelige klasse, maar wanneer dit by die kruis van Jesus kom, kon mens ‘n speld hoor val. Baie kinders het erken dat hulle verlore is en dat dit hulle pla. Ons bid dat die Heilige Gees die oortuigingswerk in hul harte sal doen. Ons het afgesluit met ‘n jeugaand waar daar 50 jongmense was. Ons eer die Here vir diegeleentheid om aan ‘n verloregaande wêreld die goeie nuus van die Evangelie te kan meedeel.

Oranje Rivier:
Ons het verskeie dorpe in die distrik besoek, en kon geleenthede kry by verskillende besighede wat regtig wonderlik is. Na een van die geleenthede het die bestuurder saam na ons motor toe geloop om ons te kom vra vir die skrifverwysing waaruit Daniël gepreek het sodat hy dit self later weer kon lees. Daar is ‘n klomp plase wat ingeryg is langs die rivier en die oom by wie ons gebly het het ons verwys na ‘n paar wat ons in die toekoms kan gaan sien in verband met dienste vir hulle plaaswerkers. Ons het ook die laerskool en hoërskool gekontak en hulle was positief oor die moontlikheid van Saal openinge in die toekoms. Ons is baie dankbaar vir die groot oop deur. Ons het ook ‘n paar geleenthede in Upington gehad (o.a. diens vir straatkinders) wat ook baie goed gegaan het.

Convention Speaker:
The tour in Southern Gauteng ending with a special convention on soul winning were a great privilege to be part of and we believe that much fruit resulted for God’s kingdom.
The Northwest Easter Convention at Betesda was attended by a lovely group of young Christians mainly and it was a joy to sense their excitement in and out of the services.

Noordwes:
Vaaldriehoek Veldtog: Dié was ‘n uitreik wat ek kan getuig dat die Here gewerk het. Die een oggend toe ek ‘n boodskap bring by ‘n skool vir Gr. 4-klas, het ek na die tyd ‘n uitnodiging gemaak, en daar het twee kindertjies uitgekom en gesê hulle wil hulle harte vir die Here gee. Ek het toe met hulle gepraat en op die ou end saam met hulle gebid. My hoogtepunt van die uitreik was die laaste Sondag diens gewees. Nadat die boodskap het die Here my kom bemoedig deur ‘n jong man waarmee ek gepraat het en hy getuig het dat die Here my gebruik het om hom na die Here te lei.”
Nog ‘n werker getuig: Een van die plekke wat vir my besonder geseënd was, was by ‘n laerskool waar daar 20 kinders gereageer het en saam gebid het vir redding. Een van daardie meisies het met ‘n erns persoonlik met my gepraat en die Here volkome vertrou om haar te vergewe. By een van die ouetehuise het ‘n ou dame die Here vertrou vir volkome sekerheid. In alles kan ek slegs die Here se Naam verheerlik.”
Ek het saam met ‘n oom en tannie gebid wat die Here vertrou het om hulle siele te red. Die tannie met trane in haar oë en die oom met ‘n ernstige glans in sy oog. Ons was ook by ‘n skool waar ons met nege kinders kon saambid.
Vrouekamp: Die boodskappe oor die vlinder het die hele proses vanaf wedergeboorte tot die heiligmaking en daarna aan ons verduidelik. Van die vroue het getuig dat hulle nooit weer dieselfde na ‘n vlinder sal kyk nie. Van die vroue het getuig van die groot werk wat die Here in hulle harte oor die naweek gedoen het.

Noord-Gauteng:
Pretoria veldtog: Tydens die uitreik het ons baie uitgereik tussen mense wat in soveel smart lewe. Die vraag het dikwels na my gekom; “Wie sal hulle kan verlos uit hierdie smart?” Die wonderlike antwoord was dan, die Here kan. Die laaste aand van die uitreik was egter vir my die hoogtepunt. Daar het ek die voorreg gehad om saam ‘n man vir redding te bid. Hy was so ryp vir die evangelie. Ek dank die Here vir die voorregom as mondstuk gebruik te kon word, asook dat dit Hyis wat siele red!
Nog ‘n werker getuig: Iets wat vir my ‘n nuwe en goeie ervaring was van die uitreik is die baie straatwerk. Ek het nog nooit regtig straatwerk gedoen soos wat ons dit op die uitreik gedoen het nie. Ek het dit op ‘n positiewe manier ervaar omdat ons by so baie mense kon uitkom, sien hoe die mense wat genooi is by die dienste opdaag was bemoedigend.
‘n Student getuig: Ek het tydens die week baie gegroei in my geestelike lewe en ook weer gesien hoe almagtig God is. Die eerste dag het ons van huis tot huis gegaan. By een huis het ek en ‘n ander student twee vrouens na die Here gelei en saam met hulle gebid vir redding. Wat ‘n bemoediging. Die hartseer van die week was ‘n tannie wat nie haar kinders kan vergewe nie, en daarom nie by die Here kan uitkom nie. Ook ‘n oom wat mens kan sien soekend is, maar daar is iets wat hom terughou.

VIR U VOORBIDDING

11-15 Mei – Danville reeks (Noord-Gauteng)

13-17 Mei – Ventersdorp (Noordwes)
15 Mei – CSV opening Kimberley
18 Mei – Damestee Pretoria tuine
17-19 Mei – Konferensie Pennington Natal
19 Mei – Eldoraigne Aftreeoord (N-Gauteng)
20 Mei – Hopetown Jeugaand
20-26 Mei – Potchefstroom
15-17 Mei – Cradock (Oos Kaap)
18-20 Mei – Tarkasstad (Oos Kaap)
21 Mei – Steynsburg (Oos-Kaap)
23-26 Mei – Burgersdorp (Oos-Kaap)
27-30 Mei – Aliwal Noord (Oos-Kaap)
25 Mei – 14 Junie – Glenvar studente Namibië toer
1 Junie – Hopetown manneontbyt
3-5 Junie – Kakamas (Oranje Rivier)
6 Junie – Pofadder (Oranje Rivier)
8-15 June – Rhinelander Annual Young Woman’s Convention – Mrs Jenny Daniel
7-9 Junie – Springbok (Oranje Rivier)
10-12 Junie – Kenhardt (Oranje Rivier)
3-7 Junie – Orania
9-12 Junie – Pinksterreeks Potchefstroom
17-21 Junie – Vakansie Bybelskole:
• Kimberley
• Velddrif
• Pretoria Tuine

24-28 Junie – Vakansie Bybelskole:
• Orania
• Potchefstroom

2-7 Julie & 15-21 Julie – Plaasbesoeke Noordwes
5-9 Julie – Sangveldtog Kaap
8-9 Julie – Raadsvergaderinge by Glenvar
10-14 Julie – Gebedskonferensie Glenvar

In Sy liefde
Frans & Erica Gericke

Hoofkantoor Bankbesonderhede

AFRICA EVANGELISTIC BAND
ABSA
Rek no.: 390 184 034

Dankie vir elke anonieme donasie vir die Hoofkantoor. Ons eer die Here!