Liewe Gebedsvriende

Ons dank die Here vir die wonderlike voorreg om amper weer normaal te kan funksioneer.  Die werkers in die distrikte kan weer voortgaan met werksaamhede, deur jeugkampe, uitreike en Paaskonferensies te hou. Dit laat ons dink aan die gedeelte in Psalm 107 waar die Here die storms kom stilmaak het.

Hierdie Psalm bevat vyf wonderlike beelde uit die lewe. 

 • Eers sien ons die reisigers wat verdwaal het (v 4-9);
 • dan gevangenes wat in die donker sit (v 10-16);
 •  vervolgens ‘n siekekamer (v 17-22);
 • ‘n geweldige storm op see (v 23-32);
 • en uiteindelik die woestyn wat omskep word in ‘n vrugbare land (v 33-38). 

Ons lees vier keer in die Psalm “Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle gered.”

 • Uit die woestyn het hy die reisigers op ‘n regte pad gelei na ‘n stad om in te woon. (v 7)
 • Die gevangenes se bande is verbreek (v 14)
 • Die siekes het Hy sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red (v20)
 • Vir dié wat in die storm was het hy die storm ‘n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. 

Al hierdie wonderwerke en uitkoms van die Here het eers gebeur nadat hulle in al die gevalle “die Here aangeroep het in hul benoudheid..”

Die geloof baan egter ‘n weg deur die sluiers van die mis en die siedende wolke en soek om in aanraking te kom met die troon van die ewige Vader.  Dit is vir ons ‘n anker.  Hoe kwaai ook al die storm wat woed, die siel wat daar skuiling soek, sal veilig wees.                                                    

Frans & Erica Gericke


Gebedsversoeke:

 • 11-13 Maart – Katkisasie kamp Eden
 • 12-18 Maart – Potgietersrus uitreik
 • 14-18 Maart – Hankey toer
 • 18-20 Maart – Axis Kamp -Namibië
 • 21-24 Maart – Samekoms Jeugkamp
 • 21-25 Maart -Jeugweek Orania
 • 24 Maart – 3 April – Namibië suide uitreik
 • 28 Maart – 1 April – Upington VBS
 • 28-31 Maart – Mispa Jeugkamp
 • 4-9 April – Prins Albert uitreik
 • 5-10 April – Pretoria Tuine uitreik
 • 7-11 Maart – Uitreik – Sidwell
 • 7-24 Maart – Toer  Oos-Kaap
 • 14-17 April – Paaskonferensie
 • 1 Mei – Diens –  Kuilsrivier
 • 8 Mei – Diens Strand
 • Redding van kosbare siele, en ons gebed is dat die Here voorbidders sal opwek.

Vrystaat
Tydens ‘n uitreik by ‘n Laerskool kon ons met al die klasse afsonderlik in die skool werk. Daar het vyf kinders reageer wat die Here vertrou het vir redding. Die Here was ons genadig dat ons ook by van hierdie kinders se ouers uitgekom het, deur hulle by die huis te besoek. By die hoërskool kon ons vinnig die groot geestelike behoefte agterkom en ondervind dat die kinders nie eers die fundamentele waarhede van die skrif, soos wie Moses of Dawid is ken nie. Een meisie het by die Hoërskool reageer en die Here vertrou vir redding.

In  ‘n boeregemeenskap het ons op die twee plaasskole in die distrik gefokus waar ons kinderdienste afsonderlik by elke skool aangebied het. Ook het ons dienste vir die plaaswerkers gereël en Dorothea sending gekry om die dienste vir hulle in hul eie taal te hou.

Wes-Kaap
Ons het einde verlede jaar kwartaallikse dienste op die been gebring na ‘n byna twee jaarlange stilte weens Covid19. Dit was regtig heerlik om weer ons dienste te kon hervat en die vriende te sien! Die dienste in Parow het nou na Kuilsrivier verskuif en dié in die Strand na ons huis. Almal wat dit bygewoon het is dit eens dat die onderlinge samesyn baie gemis is. Buiten verskeie besigheid openinge, wat Heinrich soggens vroeg by verskillende besighede in die industriële gebied hier in die Strand waarneem, het wonderlike openinge ook by verskeie skole in die Helderberg kom vir hom en Anél begin oopgaan.

Noord- & Suid-Gauteng
Twee reekse dienste:  Brakpan en Rustenburg:  Albei was besonders geseënd. By die reeks in Rustenburg het ek die voorreg gehad om saam ‘n jong vroutjie te bid vir redding. Sy het so stralend die plek verlaat en die volgende aand het sy ‘n vriendin saamgebring wat toe ook agtergebly het om te bid vir redding. Dit was vir my so kosbaar om te sien as iemand werklik by die Here uitkom, vloei dit oor na ‘n bekommernis vir ander wat nie gered is nie.  Bid asseblief saam vir die twee jong vrouens.  Verder kon ons ‘n hele paar poppekaste by verskillende geleenthede waarneem sowel as so paar ouetehuise besoek.

Ons eer die Here vir talle mense wat in eenvoud hulle voor die Here Jesus gebuig het na van hierdie geleenthede.

Noord-Kaap
Met die jeugaand het klompie (10) kinders gereageer op die Woord en kon vir hulle bid! So ook by die Manne-ontbyt het daar 3 manne hulle hande opgesteek en kon vir hulle bid! Een man het getuig dat hy nie maar net nog ‘n boodskap gekry het nie, maar ‘n Woord wat tot sy hart gespreek het. Na die jeugaand het daar ‘n jong seun my telefoonnommer kom vra en die volgende week sy stryde met gedeel. Hy getuig dat hy die Here ken. Ek kon sy vrae uit die Woord uit antwoord en hom aanmoedig om tyd in die Woord te spandeer. Hoe meer tyd hy in die Woord spandeer en sy lewe daarvolgens inrig hoe meer sal sy begeertes in lyn kom met die van die Here se Woord. Ek kon vir hom klomp materiaal stuur om hom te help.

Noordwes
Uitreik in Maart: Omtrent twintig mense wat tydens die reeks dienste hulle behoefte uitgespreek het om die Here Jesus aan te neem as Verlosser en Saligmaker. Besigheid-, skool-, tehuis- en kinderhuis openinge waargeneem.

‘n Fliek aand waar vreemdelinge opgedaag het en hulle het ook daarna die Sondag diens bygewoon het.

Die een man getuig dat hy al vir baie jare met onsekerheid worstel en dat hy in die diens bewus geword het dat die Here duidelik met hom praat en nou wil hy die Here aanneem as sy Verlosser!

Die een dame het alleen agter gebly na ‘n diens en in trane haar verlorenheid erken en die Here vertrou om haar te red! Na die een diens het al die werkers oral in kerk met mense saam gebid vir verskeie behoeftes! Die tehuise, sonder uitsondering, het ons so hartlik bedank vir wat ons met hulle gedoen het en wil baie graag ons weer ontvang.

Ons harte het weer gebreek toe ons by die kinderhuis uitreik en sien die geweldige behoefte wat daar is onder die kinders. Net die kleinste vorm van liefde wat getoon word het soveel vir hulle beteken! 

Namibië
Kus Jeugweek – Dit was ‘n ongelooflike geseënde week. Die Here het so kragtig kom werk en ons eer Hom daarvoor. Daar het soveel jong mense in beide Swakopmund en Walvisbaai hul lewens aan Hom oorgegee! Walvis was ‘n groot hoogtepunt. Na baie jare se uitreik was daar eindelik ‘n deurbraak:  groot getalle jongmense het by ons jeugaand opgedaag en hulle het almal die Evangelie gehoor! Hierna het ons Windhoek aangepak. Ons kon ‘n klompie skole besoek en bereik met die kosbare Woord van die Here. Ons kan net getuig van seën en voorsiening en selfs ‘n paar jong mense wat hul harte aan die Here gegee het!

Oos-Kaap
Die Here het waarlik met jongmense kom ontmoet tydens die jeugkamp.  Baie het getuig dat die Here met hulle kom praat het deur die boodskap oor vergifnis. Een meisie het saam met ‘n werker gebid en spesifiek die Here vertrou om haar te help om te vergewe.  Die laaste aand het ‘n seun een van die werkers opgesoek en gevra:  “Help my asseblief, ek het nodig om my saak met die Here reg te maak..”

Convention Speaker
Jenny Daniel:  My heart is full of gratitude as I see the leading Hand of God in so many ways.  That verse in Isaiah 30:21 “And thine ears shall hear a word behind thee, saying, “This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left”, has been a reality in my life as never before.  I realize the “Race of Faith” is to be run ‘with patience’ not at full sprint as we so often want to do!  I have recently had a lot of interaction with people, counselling them, praying for them and in it all deeply conscious that God Himself was giving the much-needed wisdom.  I am also blessed – a year after Keith’s death – to still receive emails testifying of God’s blessing to hearts through his ministry. I know that his messages will continue to bring fruit.  I was thinking recently of the difference between inspired messages and messages with unction.  I believe what made his such a blessing was that unique unction that can only come from God Himself!